El present avís legal (d’ara endavant, l’ “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.criptocroat.com (d’ara endavant, el “Web”) de CriptoCroat, SL. amb NIF: B67355735 i domicili social en el Carrer Comte d’Urgell, 125 | 08036 | Barcelona. Amb les següents dades registrals: Tom: 4671, Foli: 74, Secció: General, Inscripció: 1, Full: 529409, Província: Barcelona.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre CriptoCroat amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Les parts renuncien expressament als furs que els poguessin correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CriptoCroat.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CriptoCroat i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni àdhuc citant les fonts, excepte consentiment per escrit de CriptoCroat. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de CriptoCroat té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Condicions de la compra i venda de Criptomonedes

Pots trobar les condicions de compra i venda en el següent enllaç -> Condicions compra i venda